Документи: Темелни права - Човекови права - Забрана на тортура и нехумано и понижувачко постапување и казнување

Области

 Информација за појавата на трговија со деца во Република Македонија

 •  26 октомври 2010
 •  Народен правобранител
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Информација

 Одговор на Владата на Република Македонија за извештајот на Европскиот комитет за превенција од тортура и нечовечко или понижувачко постапување на нивната посета на Република Македонија

 •  01 октомври 2010
 •  Council of Europe
 •  Mеѓународен
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

 Месечен извештај на Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија, март, 2009

 •  10 април 2010
 •  Хелсиншки комитет за човекови права во Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

 Информација за посетите на психијатриските болници во Република Македонија

 •  29 ноември 2009
 •  Народен правобранител
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Информација

 Информација за состојбите со почитувањето и заштитата на правата на осудените и притворените лица

 •  25 септември 2009
 •  Народен Правобранител
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Информација

 Информација за појавите на физичко, психичко и сексуално малтретирање на децата сместени во установи

 •  09 септември 2009
 •  Народен правобранител
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Информација

 Годишен извештај 2009 на Народниот Правобранител на Република Македонија

 •  31 март 2009
 •  Народен правобранител
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај
Клучни документи
 • Скрининг извештај на Европска комисија за Република Хрватска
 • Договор за Европската Унија
 • Договор за функционирањето на Европската Унија
Види ги сите документи