Документи: Темелни права - Човекови права - Право на образование

Области

 Извештај за напредокот на ромската декада во Македонија - 2010

 •  07 октомври 2015
 •  Влада на РМ
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

 Стратегија за Ромите во Република Македонија 2005-2015

 •  05 октомври 2015
 •  Минисерство за труд и социјална политика
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Стратегија / програма

 Анализа на состојбата и намалувањето на ромските девојчиња и момчиња во образовниот процес во Р. Македонија

 •  05 октомври 2015
 •  Министерство за труд и социјална политика
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Анализа

 Преглед на добри практики: Примена на асистивната технологија во редовното образование во Македонија и Австрија

 •  28 мај 2015
 •  Отворете ги прозорците
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

 Годишен извештај за степенот на обезбедувањето, почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и права 2014

 •  30 март 2015
 •  Народен Правобранител
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

 ИЗВЕШТАЈ ОД ИСТРАЖУВАЊЕ: Примена на асистивна технологија во 31 редовно основно училиште во Македонија

 •  28 март 2015
 •  Отворете ги прозорците
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

 Известувањето на медиумите за лицата со попреченост

 •  18 март 2015
 •  Отворете ги прозорците
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Извештај од мониторингот на медиумите во периодот од јули 2014 до јануари 2015 година.

Повеќе

 Сегрегација на децата Роми во образовниот процес (истражувачки извештај)

 •  01 ноември 2014
 •  Комисија за заштита од дискриминација
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

 Годишен извештај на Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија, 2013

 •  28 мај 2014
 •  Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

 Извештај од истражување: Средните училишта во Македонија и асистивната технологија

 •  17 април 2014
 •  Отворете ги прозорците
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај
Клучни документи
 • Скрининг извештај на Европска комисија за Република Хрватска
 • Договор за Европската Унија
 • Договор за функционирањето на Европската Унија
Види ги сите документи