Ќе има ли „свиркачи“ на универзитетите? - краток документ за јавна политика

Области

 Ќе има ли „свиркачи“ на универзитетите? - краток документ за јавна политика

  •  26 мај 2017
  •  Институт за стратешки истражувања и едукација
  •  Национален
  •  Невладин сектор
  •  Документ на политика