Мислење за измените на Законот за судови (РМ 83/2018)

Области

 Мислење за измените на Законот за судови (РМ 83/2018)

  •  28 јуни 2018
  •  Антоанета Димовска
  •  Национален
  •  Невладин сектор
  •  Анализа

МИСЛЕЊЕ ЗА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУДОВИТЕ (Службен весник на РМ 83/2018 ) Јуни, 2018 година Издавач: Институт за европска политика – Скопје и Хелсиншки Комитет за човекови права на РМ Автор: судија м-р Антоанета Димовска

Повеќе