Dokumente: Të drejta themelore - Mbrojtja e pakicës dhe e drejta kulturore

 romi visa free policy

 •  01 mars 2017
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Dokument i politikës

 temelni prava

 •  01 shkurt 2017
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Strategji / program

 Drzavna pomos za povratnici Germanija

 •  17 janar 2017
 •  Ndërkombëtar
 •  Organ oficial
 •  Informacion

 temelniprava

 •  04 nëntor 2016
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Analizë

 temelniprava

 •  02 nëntor 2016
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Tjetër

 temelni prava

 •  06 tetor 2016
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Analizë

 temelni prava

 •  06 tetor 2016
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Analizë

 Broshura vodic za Romite vrateni od granica

 •  01 gusht 2016
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Tjetër

 Analiza besplatna pravna pomos azilanti 2016

 •  13 korrik 2016
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Analizë

 Propozim për Reforma Urgjente Demokratike

 •  08 korrik 2016
 •  Grupi i shoqatave qytetare dhe i ekspertëve
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Tjetër
Dokumente kyçëse
 • Përfundime të Këshillit për procesin e zgjerimit dhe stabilizim dhe asocim – dhjetor në dhjetor
 • Skrining raport i Komisionit Europian për Republikën e Kroacisë
 • Prioritetet urgjente reformike për Republikën e Maqedonisë
Shiko të gjithë dokumentet