Степен на спроведување на политички договор

Преглед на реализација на Политичкиот договор од јуни/јули 2015 година „Договорот од Пржино“

Легенда

Завршено на време
Завршено со доцнење
Незавршено
Рокот претстои
Просечно доцнење: 344,37 дена