• E ardhmja evropiane e Maqedonisë fillon me Kapitullin 23

  Ky dokument i shkurtër mbi politikë publike bazohet në qëndrimet e shprehura në konferencën finale të projektit Rrjeti 23+. Konferenca përbëhej nga katër sesione, sipas strukturës së Kapitullit 23, për të cilat debatuan politikanë, ekspert, folës nga më shumë institucione, organizata dhe partnerë ndërkombëtar.Shiko me shume
 • Dialog për politikë: Konfiskimi i pronës dhe pronësisë të fituar në mënyrë jo ligjore

  Instituti për politikë evropiane më 8 qershor 2018 (e premte) mbajti dialog për politikë me temën “Konfiskimi i pronës dhe pasurisë të fituar në mënyrë jo ligjore” në Public Room, në suaza të proektit Rrjeti 23+.Shiko me shume
 • Është i nevojshëm thellimi i refromave në Kapitullin 23

  Është i nevojshëm thellimi i reformave në Kapitullin 23, me qëllim të avancimit të sundimit të së drejtës në Republikën e Maqedonisë. Ky është qëndrimi i pjesëmarrësve në konferencën finale të proektit "Rrjeti 23+", me titullin "Kapitulli 23: Kutia e Pandorës ose çelës për sundim të drejtë?"Shiko me shume
 • Dialog për politikë: Reforma për çlirimin e shtetit

  Komiteti Helsinkit për të Drejtat e Njeriut në Republikën e Maqedonisë më 8 qershor, 2018 mbajti dialog për politikë me temë “Reforma për çlirimin e shtetit” në Public Room, në suaza të proektit Rrjeti 23+.Shiko me shume
 • Kapitulli 23: Kutia e Pandorës apo çelës për sundim të drejtë?

  Instituti për politikë evropiane – Shkup (EPI) dhe Komiteti Helsinkit për të Drejtat e Njeriut në Republikën e Maqedonisë më 5 qershor, 2018, e martë, do të mbajnë konferencën finale të projektit “Rrjeti 23+”. Konferenca do të mbahet nën titullin “Kapitulli 23: Kutia e Pandorës apo çelës për sundim të drejtë?”, si dhe do të keni mundësinë ta ndiqni direkt në Facebook faqen zyrtare të EPI, si dhe në Twitter me hashtagun #mreza23.Shiko me shume
 • Raporti në hije për Kapitullin 23 (maj 2016 – janar 2018)

  Raporti e përfshinë periudhën kohore nga fillimi i muajit maj të vitit 2016, përfundimisht me fundin e muajit janar të vitit 2018. Periudha e përfshirjes së Raportit është vazhduar, në mënyrë që korrespondoj me ciklin e ri të raporteve të Komisionit Evropian, të cilët do të publikohen në muajin mars.Shiko me shume
 • Rekomandimi është marrë, por ka ende punë në Kapitullin 23

  Rrjeti 23 organizoi punëtori ekspertësh me rastin e Raportit të Komisionit Evropian për Republikën e Maqedonisë. Përfundimi i përgjithshëm nga diskutimi është në kahje të asaj se Raporti i Komisionit Evropian pasqyron gjendjen reale në Republikën e Maqedonisë. Progres i rëndësishëm është arritur në kriteret politike dhe në Kapitullin 23 në krahasim me raportin e kaluar nga nëntori i vitit 2016, ku Maqedonia u përshkrua si shtet i robëruar.Shiko me shume
 • KPDM u bashkangjit në Rrjetit 23

  Këshilli për preventivë nga delikuencës për të mitur – KPDM u bashkangjit në Rrjetit 23. Me këtë, Rrjeti 23 numëron 17 anëtarë.Shiko me shume
 • Rrjeti 23 është vlerësuar si shembull pozitiv nga Komisioni Evropian

  Raporti i vlerësimit afatmesëm të programit për shoqërinë civile për Ballkanin perëndimor dhe Turqinë të Komisionit Evropian thekson rrjetin joformal “Rrjeti 23” si shembull pozitiv në rolin e tij për forcimin e sundimit të së drejtës në Maqedoni.Shiko me shume
 • MZMP dhe Asociacioni ZENIT u kyçën ne Rrjetin 23

  Shoqata maqedone e juristëve të ri (МЗМП) dhe Asociacioni për iniciaitva zhvilluese - ЗЕНИТ u kyçën në rrjetin e organizatave për ndjekjen dhe përfaqësimin e politikave në Kapitullin 23: gjyqësori, të drejtat themelore dhe lufta kundër korrupsionit – Rrjeti 23.Shiko me shume
 • Rrjeti 23: 54% nga administrata mendon se gjendja e gjyqësorit është e keqe

  Është publikuar anketimi i mendimit të shërbyesëve administrative në Republikën e Maqedonisë lidhur me gjendjen në Kapitullin 23: gjyqësori, antikorrupcioni dhe të drejtat themelore të njeriut.Shiko me shume
 • Deklaratë nga Rrjeti 23 për reformat në ndjekjen e komunikimeve

  Si rrejt i organizatave civile që janë të dedikuara në ruajtjen dhe promovimin e vlerave demokratike, sundimit të së drejtës dhe mbrojtjes së të drejtave të njeriut, “Rrjeti 23” shpreh brengosje në lidhje me mënyrën në të cilën zbatohet reforma në sistemin e ndjekjes së komunikimeve.Shiko me shume