• Rrjeti 23 – Rrjetësim për ndikim (NETWIT 23)

  Institutit për politikë evropiane – Shkup (EPI) filloi me zbatimin e projektit Rrjeti 23 – Rrjetësim për ndikimin (NETWIT 23) më 15 maj, 2018. Qëllimi i përgjithhsëm i projektit është të kontribuojë në zmadhimin e ndikimit të shoqërisë civile në krijimin e politikave në Kapitullin 23 – gjyqësori dhe të drejtat themelore, në kontekst të integrimit evropian.Shiko me shume
 • E ardhmja evropiane e Maqedonisë fillon me Kapitullin 23

  Ky dokument i shkurtër mbi politikë publike bazohet në qëndrimet e shprehura në konferencën finale të projektit Rrjeti 23+. Konferenca përbëhej nga katër sesione, sipas strukturës së Kapitullit 23, për të cilat debatuan politikanë, ekspert, folës nga më shumë institucione, organizata dhe partnerë ndërkombëtar.Shiko me shume
 • Dialog për politikë: Konfiskimi i pronës dhe pronësisë të fituar në mënyrë jo ligjore

  Instituti për politikë evropiane më 8 qershor 2018 (e premte) mbajti dialog për politikë me temën “Konfiskimi i pronës dhe pasurisë të fituar në mënyrë jo ligjore” në Public Room, në suaza të proektit Rrjeti 23+.Shiko me shume
 • Është i nevojshëm thellimi i refromave në Kapitullin 23

  Është i nevojshëm thellimi i reformave në Kapitullin 23, me qëllim të avancimit të sundimit të së drejtës në Republikën e Maqedonisë. Ky është qëndrimi i pjesëmarrësve në konferencën finale të proektit "Rrjeti 23+", me titullin "Kapitulli 23: Kutia e Pandorës ose çelës për sundim të drejtë?"Shiko me shume
 • Dialog për politikë: Reforma për çlirimin e shtetit

  Komiteti Helsinkit për të Drejtat e Njeriut në Republikën e Maqedonisë më 8 qershor, 2018 mbajti dialog për politikë me temë “Reforma për çlirimin e shtetit” në Public Room, në suaza të proektit Rrjeti 23+.Shiko me shume
 • Raporti në hije për Kapitullin 23 (maj 2016 – janar 2018)

  Raporti e përfshinë periudhën kohore nga fillimi i muajit maj të vitit 2016, përfundimisht me fundin e muajit janar të vitit 2018. Periudha e përfshirjes së Raportit është vazhduar, në mënyrë që korrespondoj me ciklin e ri të raporteve të Komisionit Evropian, të cilët do të publikohen në muajin mars.Shiko me shume