• Organizatat qyetare kërkojnë zgjedhje dhe emërim urgjent të disa kuadrove në disa intstitucione

  Organizatat kërkuan zgjedhje dhe emërtime sa më të shpejt në disa institucione dhe organe nga ana e Komisionit kuvendor për çështje të zgjedhjeve dhe emërtimeve, dhe dorëzuan edhe kërkesa me shkrim deri te të gjithë deputetë të Kuvendit.Shiko me shume
 • Organizatat qytetare kërkojnë sjellje urgjente të Propozim ligjit për ndalim dhe mbrojte nga diskriminimi

  Propozim - ligji për ndalim dhe mbrojtje nga diskriminimi që 8 muaj ka ngecur në Kuvend: sjellja e tij arbitrarisht zvarritet, gjë që privon qytetarët nga mekanizma efektiv dhe efikas që do t’i mbrojnë nga diskriminimi me të cilin ballafaqohen në sfera të ndryshme.Shiko me shume
 • Komente të Rrjetit 23 për propizom-modelin për inkuadrim të organizatave qytetae në negociatat me BE-në

  Modeli i tanishëm për pjesëmarrjen e organizatave qytetare në negociatat për anëtarsim në BE propozohet pa e marrë parasysh konceptin e strukturës institucionale të negociatave, si dhe procedurën e tërësishme nacionale për negociatat.Shiko me shume
 • Punëtori për inkuadirmin e organizatave qytetare në negociatat me BE-në

  Nga 16 deri më 18 dhjetor 2018, në hotel Radika në Mavrovë u mbajt punëtori për inkuadrimin e organizatave qytetare në negociatat për anëtarësim me BE-në. Punëtoria ishte e fokusuar në Kapitullin 23 dhe në të morën pjesë anëtaret e Rrjetit 23.Shiko me shume