• Punëtori për inkuadirmin e organizatave qytetare në negociatat me BE-në

  Nga 16 deri më 18 dhjetor 2018, në hotel Radika në Mavrovë u mbajt punëtori për inkuadrimin e organizatave qytetare në negociatat për anëtarësim me BE-në. Punëtoria ishte e fokusuar në Kapitullin 23 dhe në të morën pjesë anëtaret e Rrjetit 23.Shiko me shume
 • Komente të Rrjetit 23 për propizom-modelin për inkuadrim të organizatave qytetae në negociatat me BE-në

  Modeli i tanishëm për pjesëmarrjen e organizatave qytetare në negociatat për anëtarsim në BE propozohet pa e marrë parasysh konceptin e strukturës institucionale të negociatave, si dhe procedurën e tërësishme nacionale për negociatat.Shiko me shume
 • E ardhmja evropiane e Maqedonisë fillon me Kapitullin 23

  Ky dokument i shkurtër mbi politikë publike bazohet në qëndrimet e shprehura në konferencën finale të projektit Rrjeti 23+. Konferenca përbëhej nga katër sesione, sipas strukturës së Kapitullit 23, për të cilat debatuan politikanë, ekspert, folës nga më shumë institucione, organizata dhe partnerë ndërkombëtar.Shiko me shume
 • Është i nevojshëm thellimi i refromave në Kapitullin 23

  Është i nevojshëm thellimi i reformave në Kapitullin 23, me qëllim të avancimit të sundimit të së drejtës në Republikën e Maqedonisë. Ky është qëndrimi i pjesëmarrësve në konferencën finale të proektit "Rrjeti 23+", me titullin "Kapitulli 23: Kutia e Pandorës ose çelës për sundim të drejtë?"Shiko me shume
 • Raporti në hije për Kapitullin 23 (maj 2016 – janar 2018)

  Raporti e përfshinë periudhën kohore nga fillimi i muajit maj të vitit 2016, përfundimisht me fundin e muajit janar të vitit 2018. Periudha e përfshirjes së Raportit është vazhduar, në mënyrë që korrespondoj me ciklin e ri të raporteve të Komisionit Evropian, të cilët do të publikohen në muajin mars.Shiko me shume
 • Rrjeti 23 – Rrjetësim për ndikim (NETWIT 23)

  Institutit për politikë evropiane – Shkup (EPI) filloi me zbatimin e projektit Rrjeti 23 – Rrjetësim për ndikimin (NETWIT 23) më 15 maj, 2018. Qëllimi i përgjithhsëm i projektit është të kontribuojë në zmadhimin e ndikimit të shoqërisë civile në krijimin e politikave në Kapitullin 23 – gjyqësori dhe të drejtat themelore, në kontekst të integrimit evropian.Shiko me shume