• Hulumtim: Kush punëson, komuna apo partia?

  Hulumtimi i ZIP Institutit tregon se egzistojnë punësime partiake në njësitë e vetadministrimit lokal. Punësimet partiake shpesh herë ndodhin atëherë kur hapet shpallje për një person që veç më është përzgjedhur ose gjatë procesit të intervistave, ku personat partiak vlerësohen më lartë me më shumë pikë.Shiko më shumë
 • Analiza e ShPF: Buxheti gjyqësor është 0.289% nga BPV, kurse minimumi ligjor është 0.8%

  Shoqata e punonjësve financiar prezentoi analizën për financimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Maqedonisë.Shiko më shumë
 • Analizë e implementimit të standardeve ndërkombëtare për gjykim të drejtë dhe adekuat në Maqedoni

  Koalicioni për gjykim të drejtë dhe adekuat prezentoi analizën e Implementimit të standardeve ndërkombëtare për gjykim të drejtë dhe adekuat, si pjesë e projektit Rrjeti 23+.Shiko më shumë
 • Analizë e zbatimit të Ligjit për përcaktimin e llojit dhe matjen e lartësisë së dënimit

  Këshilli për preventivë kundër delikuencës për të mitur (KPKDM) sot në ASHAM prezentoi hulumtimin “Zbatimi i Ligjit për përcaktimin e llojit dhe matjen e lartësisë së dënimit”, i kryer si pjesë e projektit Rrjeti 23+. Shikoni gjetjet e analizës.Shiko më shumë
 • 65% e të anketuarve konsiderojnë se organizatat qytetare duhet të përshihen në reformat gjyësore

  Instituti për politikë evropiane – Shkup, së bashku me Komitetin e Helsinkit në Maqedoni, sot në Qendrën Informative të UE – së i prezentuan zbulimet nga hulumtimet e mendimit pulik në lidhje me gjyqësinë, luftën kundër korrupsionit dhe të drejtat themelore.Shiko më shumë
 • A do të ketë "fishkëllues" në universitete?

  ISIE prezentoi studimin për mundësitë e Ligjit për mbrojtje të treguesëve dhe parandalimin e korrupsionit në arsimin e lartë.Shiko më shumë