• Raporti në hije për Kapitullin 23 (maj 2016 – janar 2018)

  Raporti e përfshinë periudhën kohore nga fillimi i muajit maj të vitit 2016, përfundimisht me fundin e muajit janar të vitit 2018. Periudha e përfshirjes së Raportit është vazhduar, në mënyrë që korrespondoj me ciklin e ri të raporteve të Komisionit Evropian, të cilët do të publikohen në muajin mars.Shiko me shume
 • MZMP dhe Asociacioni ZENIT u kyçën ne Rrjetin 23

  Shoqata maqedone e juristëve të ri (МЗМП) dhe Asociacioni për iniciaitva zhvilluese - ЗЕНИТ u kyçën në rrjetin e organizatave për ndjekjen dhe përfaqësimin e politikave në Kapitullin 23: gjyqësori, të drejtat themelore dhe lufta kundër korrupsionit – Rrjeti 23.Shiko me shume
 • Deklaratë nga Rrjeti 23 për reformat në ndjekjen e komunikimeve

  Si rrejt i organizatave civile që janë të dedikuara në ruajtjen dhe promovimin e vlerave demokratike, sundimit të së drejtës dhe mbrojtjes së të drejtave të njeriut, “Rrjeti 23” shpreh brengosje në lidhje me mënyrën në të cilën zbatohet reforma në sistemin e ndjekjes së komunikimeve.Shiko me shume
 • Rrjeti 23: 54% nga administrata mendon se gjendja e gjyqësorit është e keqe

  Është publikuar anketimi i mendimit të shërbyesëve administrative në Republikën e Maqedonisë lidhur me gjendjen në Kapitullin 23: gjyqësori, antikorrupcioni dhe të drejtat themelore të njeriut.Shiko me shume