KPDM u bashkangjit në Rrjetit 23

Categories

KPDM u bashkangjit në Rrjetit 23

Këshilli për preventivë nga delikuencës për të mitur – KPDM u bashkangjit në Rrjetit 23. Me këtë, Rrjeti 23 numëron 17 anëtarë.

Rrjeti 23 është rrjet i organizatave qytetare i themeluar në vitin 2015. Rrjeti përpiqet që të nxit debatë publike në Republikën e Maqedonisë për politikat e Kapitullit 23 nga aderimi në BE, si dhe përfaqësimin e politikave të bazuara në fakte dhe argumente. Rrjeti 23 anon në atë që të mundësojë që organizatat qytetare të kenë fjalën e vet në pyetjet kyçe të demokracisë dhe sundimit të së drejtës.

Për momentin, në Rrjetin 23 marrin pjesë 17 organizata qytetare.