Dokumente: Lufta kundër korrupsionit - Institucione dhe politikë

 Улогата на граѓанските организации во борбата против корупцијата во Северна Македонија

 •  31 maj 2024
 •  Ndërkombëtar
 •  sektori joqeveritar
 •  Dokument i politikës

 Краток документ: Владеење на правото во поглед на пристапувањето во ЕУ – јануари - март 2024

 •  30 prill 2024
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Dokument i politikës

 Dokument tremujor: Sundimi i ligjit në pikëpamje të pranimit në BE – tetor-dhjetor 2023

 •  31 janar 2024
 •  Angela Delevska, Beba Zhagar, Juljana Karai, Cvetanka Aleksandroska
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Dokument i politikës

Ky dokument paraqet zhvillimet kryesore në lidhje me sundimin e ligjit në kontekst të anëtarësimit në BE në Maqedoninë e Veriut për periudhën tetor – dhjetor 2023. Ai përfshin monitorimin e themeleve të anëtarësimit në BE, duke përfshirë zhvillimet kryesore në funksionimin e institucioneve demokratike, reformën e administratës publike dhe kapitullin 23: Gjyqësori dhe të drejtat themelore.

Më shum

 Vështrim vjetor mbi sundimin e ligjit në BE 2023

 •  29 dhjetor 2023
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

Puna e EPI-t fokusohet në nevojat dhe kufizimet e Maqedonisë së Veriut, vend ky që ka pritur fillimin e negociatave për anëtarësim për më shumë se një dekadë, e që ka përjetuar edhe rënie të mbështet

Më shum

 Out with the old, in with the new: Reform initiatives for functioning rule of law in the EU

 •  26 dhjetor 2023
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Legjislativa

 Истражување во рамки на проектот “Заштита од корупција” за истражување за ставка 463

 •  31 tetor 2023
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Dokument i politikës

 Sundimi i ligjit në pikëpamje të pranimit në BE – prill-qershor 2023

 •  24 korrik 2023
 •  Ardita Abazi Imeri, Angela Delevska, Beba Zhagar, Juljana Karai
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

Ky dokument paraqet zhvillimet kryesore në lidhje me sundimin e ligjit në kontekst të anëtarësimit në BE në Maqedoninë e Veriut për periudhën prill – qershor 2022. Ai përfshin monitorimin e themeleve të anëtarësimit në BE, duke përfshirë zhvillimet kryesore në funksionimin e institucioneve demokratike, reformën e administratës publike dhe kapitullin 23: Gjyqësori dhe të drejtat themelore.

Më shum

 Dokument tremujor: Sundimi i ligjit në pikëpamje të pranimit në BE – prill-qershor 2023

 •  24 korrik 2023
 •  Ardita Abazi, Imeri Angela, Delevska Beba, Zhagar Julijana Karai
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Dokument i politikës

Ky dokument paraqet zhvillimet kryesore në lidhje me sundimin e ligjit në kontekst të anëtarësimit në BE në Maqedoninë e Veriut për periudhën prill – qershor 2022. Ai përfshinMë shum


 Sundimi i ligjit në pikëpamje të pranimit në BE –janar – mars 2023

 •  27 prill 2023
 •  Angela Delevska, Angel Mojsovski, Beba Zhagar, Naum Lokoski
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

Kjo përmbledhje paraqet zhvillimet kryesore në lidhje me sundimin e ligjit në kontekst të anëtarësimit në BE në Maqedoninë e Veriut për periudhën janar – mars 2023. Ai përfshin monitorimin e themeleve të antarësimit në BE, duke përfshirë zhvillimet kryesore në funksionimin e institucioneve demokratike, reformën e administratës publike dhe kapitullin 23: Gjyqësori dhe të drejtat themelore.

Më shum

 Балансирање на борбата против корупцијата и правото на заштита на личните податоци – двете страни на медаљата

 •  17 mars 2023
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Dokument i politikës