Raporti vjetor i Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut, 2012

 Raporti vjetor i Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut, 2012

  •  26 qershor 2013
  •  Komitetit të Helsinkit për të drejtat të njeriut
  •  Nacional
  •  sektori joqeveritar
  •  Raport

Sipas raportit të Komitetit të Helsinkit, në vitin 2012 ishin të konstatuara shkelje të dënda të lirive dhe të drejtave të qytetarëve si dhe shkelje drastike të principit të sundimit të ligjit dhe të shtetit të drejtë.

Më shum