Raporti tre mujor i Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut n Republikën e Maqedonisë, Tetor-Dhjetor, 2012

 Raporti tre mujor i Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut n Republikën e Maqedonisë, Tetor-Dhjetor, 2012

  •  06 shkurt 2012
  •  Komitetit të Helsinkit për të drejtat të njeriut
  •  Nacional
  •  sektori joqeveritar
  •  Raport