Raporti mujor i Komitetit të Helsinkit për të drejtat të njeriut, Mars, 2009

 Raporti mujor i Komitetit të Helsinkit për të drejtat të njeriut, Mars, 2009

  •  10 prill 2010
  •  Komiteti i Helsinkit për të drejtat të njeriut
  •  Nacional
  •  sektori joqeveritar
  •  Raport