Vështrim vjetor mbi sundimin e ligjit në BE 2023

 Vështrim vjetor mbi sundimin e ligjit në BE 2023

  •  29 dhjetor 2023
  •  Nacional
  •  sektori joqeveritar
  •  Raport

Puna e EPI-t fokusohet në nevojat dhe kufizimet e Maqedonisë së Veriut, vend ky që ka pritur fillimin e negociatave për anëtarësim për më shumë se një dekadë, e që ka përjetuar edhe rënie të mbështet

Më shum