Dokument tremujor: Sundimi i ligjit në pikëpamje të pranimit në BE – prill-qershor 2023

 Dokument tremujor: Sundimi i ligjit në pikëpamje të pranimit në BE – prill-qershor 2023

  •  24 korrik 2023
  •  Ardita Abazi, Imeri Angela, Delevska Beba, Zhagar Julijana Karai
  •  Nacional
  •  sektori joqeveritar
  •  Dokument i politikës

Ky dokument paraqet zhvillimet kryesore në lidhje me sundimin e ligjit në kontekst të anëtarësimit në BE në Maqedoninë e Veriut për periudhën prill – qershor 2022. Ai përfshinMë shum