All activities

Categories

Organizatat qyetare kërkojnë zgjedhje dhe emërim urgjent të disa kuadrove në disa intstitucione

Me iniciativë të dhjetë rrjeteve të shoqatave qytetarësh të cilat gjithsej bashkojnë përreth 100 shoqatash dhe iniciativash, sot, më 28 nëntor 2019 mbajtën një konferencë për shtyp dhe protest përpara Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Read more

Punëtori strategjike: Kontributi i mundshëm i Rrjetit 23 në aderimin në BE

Më 5 dhe 6 qershor në hotel Radika, Instituti për politike evropiane dhe Komiteti Helsinkit për të drejtat e njeriut organizuan punëtori strategjike "Kontributi i mundshëm i Rrjetit 23 në aderimin në BE".

Read more

Read more

Organizatat qytetare kërkojnë sjellje urgjente të Propozim ligjit për ndalim dhe mbrojte nga diskriminimi

Propozim - ligji për ndalim dhe mbrojtje nga diskriminimi që 8 muaj ka ngecur në Kuvend: sjellja e tij arbitrarisht zvarritet, gjë që privon qytetarët nga mekanizma efektiv dhe efikas që do t’i mbrojnë nga diskriminimi me të cilin ballafaqohen në sfera të ndryshme.

Read more

Punëtori për inkuadirmin e organizatave qytetare në negociatat me BE-në

Nga 16 deri më 18 dhjetor 2018, në hotel Radika në Mavrovë u mbajt punëtori për inkuadrimin e organizatave qytetare në negociatat për anëtarësim me BE-në. Punëtoria ishte e fokusuar në Kapitullin 23 dhe në të morën pjesë anëtaret e Rrjetit 23.

Read more