All activities

Categories

Read more

Read more

Read more

Read more

Komisioni Evropian publikoi Raportin e tretë vjetor për sundimin e ligjit

Komisioni Evropian publikoi Raportin e tretë vjetor për sundimin e ligjit. Këtë vit theksi u vu në rëndësinë e respektimit të vlerave demokratike, të drejtave të njeriut dhe shtetit të së drejtës, në kuadër të zhvillimeve në kuadër të pushtimit Rus të Ukrainës.

Read more