Categories

Read more

17 PARTI POLITIKE E NËNSHKRUAN DEKLARATËN PËR MIRATIMIN ME PRIORITET TË LIGJIT PËR PARANDALIMIN DHE MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI

Deklaratën për miratimin me prioritet të Ligjit për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi e nënshkruan 17 parti politike.

Read more

Thirrje partive politike për nënshkrimin e deklaratës për sjellje prioritare të Ligjit për parandalim dhe mbrojtjte nga diskriminimi

Shoqatat e qytetarëve u bëjnë thirrje partive politike, të cilat marrin pjesë në zgjedhjet parlamentare ta mbështesin deklaratën për sjelljen prioritare të Ligjit për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskirminimi nga ana e përbërjes së re parlamentare.

Read more

Organizatat qyetare kërkojnë zgjedhje dhe emërim urgjent të disa kuadrove në disa intstitucione

Me iniciativë të dhjetë rrjeteve të shoqatave qytetarësh të cilat gjithsej bashkojnë përreth 100 shoqatash dhe iniciativash, sot, më 28 nëntor 2019 mbajtën një konferencë për shtyp dhe protest përpara Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Read more

Punëtori strategjike: Kontributi i mundshëm i Rrjetit 23 në aderimin në BE

Më 5 dhe 6 qershor në hotel Radika, Instituti për politike evropiane dhe Komiteti Helsinkit për të drejtat e njeriut organizuan punëtori strategjike "Kontributi i mundshëm i Rrjetit 23 në aderimin në BE".

Read more