Categories

Read more

Organizatat qytetare kërkojnë sjellje urgjente të Propozim ligjit për ndalim dhe mbrojte nga diskriminimi

Propozim - ligji për ndalim dhe mbrojtje nga diskriminimi që 8 muaj ka ngecur në Kuvend: sjellja e tij arbitrarisht zvarritet, gjë që privon qytetarët nga mekanizma efektiv dhe efikas që do t’i mbrojnë nga diskriminimi me të cilin ballafaqohen në sfera të ndryshme.

Read more

Punëtori për inkuadirmin e organizatave qytetare në negociatat me BE-në

Nga 16 deri më 18 dhjetor 2018, në hotel Radika në Mavrovë u mbajt punëtori për inkuadrimin e organizatave qytetare në negociatat për anëtarësim me BE-në. Punëtoria ishte e fokusuar në Kapitullin 23 dhe në të morën pjesë anëtaret e Rrjetit 23.

Read more

Komente të Rrjetit 23 për propizom-modelin për inkuadrim të organizatave qytetae në negociatat me BE-në

Modeli i tanishëm për pjesëmarrjen e organizatave qytetare në negociatat për anëtarsim në BE propozohet pa e marrë parasysh konceptin e strukturës institucionale të negociatave, si dhe procedurën e tërësishme nacionale për negociatat.

Read more

Rrjeti 23 – Rrjetësim për ndikim (NETWIT 23)

Institutit për politikë evropiane – Shkup (EPI) filloi me zbatimin e projektit Rrjeti 23 – Rrjetësim për ndikimin (NETWIT 23) më 15 maj, 2018.

Read more