Dokumente: Gjyqësori - Profesionalizëm / aftësi / efikasitet

 Краток документ: Владеење на правото во поглед на пристапувањето во ЕУ – јануари - март 2024

  •  30 prill 2024
  •  Nacional
  •  sektori joqeveritar
  •  Dokument i politikës

 Dokument tremujor: Sundimi i ligjit në pikëpamje të pranimit në BE – tetor-dhjetor 2023

  •  31 janar 2024
  •  Angela Delevska, Beba Zhagar, Juljana Karai, Cvetanka Aleksandroska
  •  Nacional
  •  sektori joqeveritar
  •  Dokument i politikës

Ky dokument paraqet zhvillimet kryesore në lidhje me sundimin e ligjit në kontekst të anëtarësimit në BE në Maqedoninë e Veriut për periudhën tetor – dhjetor 2023. Ai përfshin monitorimin e themeleve të anëtarësimit në BE, duke përfshirë zhvillimet kryesore në funksionimin e institucioneve demokratike, reformën e administratës publike dhe kapitullin 23: Gjyqësori dhe të drejtat themelore.

Më shum

 Vështrim vjetor mbi sundimin e ligjit në BE 2023

  •  29 dhjetor 2023
  •  Nacional
  •  sektori joqeveritar
  •  Raport

Puna e EPI-t fokusohet në nevojat dhe kufizimet e Maqedonisë së Veriut, vend ky që ka pritur fillimin e negociatave për anëtarësim për më shumë se një dekadë, e që ka përjetuar edhe rënie të mbështet

Më shum

 Извештај од следењето на работата на судскиот совет август-декември 2023

  •  28 dhjetor 2023
  •  Nacional
  •  sektori joqeveritar
  •  Raport

 Out with the old, in with the new: Reform initiatives for functioning rule of law in the EU

  •  26 dhjetor 2023
  •  Nacional
  •  sektori joqeveritar
  •  Legjislativa

 Анализа на одлуките и решенија на Уставниот суд на Република Северна Македонија по поднесени барања за заштита на слободите и правата

  •  11 dhjetor 2023
  •  Nacional
  •  sektori joqeveritar
  •  Analizë

 Извештај од следењето на работата на судскиот совет, јануари-јули 2023

  •  11 shtator 2023
  •  Nacional
  •  sektori joqeveritar
  •  Raport

 Извештај од следење на управниот суд на Република Северна Македонија, јануари-јуни 2023

  •  27 korrik 2023
  •  Nacional
  •  sektori joqeveritar
  •  Raport

 Dokument tremujor: Sundimi i ligjit në pikëpamje të pranimit në BE – prill-qershor 2023

  •  24 korrik 2023
  •  Ardita Abazi, Imeri Angela, Delevska Beba, Zhagar Julijana Karai
  •  Nacional
  •  sektori joqeveritar
  •  Dokument i politikës

Ky dokument paraqet zhvillimet kryesore në lidhje me sundimin e ligjit në kontekst të anëtarësimit në BE në Maqedoninë e Veriut për periudhën prill – qershor 2022. Ai përfshinMë shum


 Sundimi i ligjit në pikëpamje të pranimit në BE – prill-qershor 2023

  •  24 korrik 2023
  •  Ardita Abazi Imeri, Angela Delevska, Beba Zhagar, Juljana Karai
  •  Nacional
  •  sektori joqeveritar
  •  Raport

Ky dokument paraqet zhvillimet kryesore në lidhje me sundimin e ligjit në kontekst të anëtarësimit në BE në Maqedoninë e Veriut për periudhën prill – qershor 2022. Ai përfshin monitorimin e themeleve të anëtarësimit në BE, duke përfshirë zhvillimet kryesore në funksionimin e institucioneve demokratike, reformën e administratës publike dhe kapitullin 23: Gjyqësori dhe të drejtat themelore.

Më shum