Documents from Roma integration

 predizvicite na romite povratnici

 •  16 janar 2018
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 priracnik za reintegracija

 •  15 nëntor 2017
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Informacion

 Raporti mujor mbi ndjekjen e Kapitullit 23 – gjyqësori, lufta kundër korrupsionit dhe të drejtat themelore - korrik 2017

 •  14 gusht 2017
 •  Rrjeta 23
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Analitika - predizvici za reintegracija na Romi

 •  10 korrik 2017
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Analizë

 Roma integration EU 2016

 •  13 mars 2017
 •  BE
 •  Organ oficial
 •  Analizë

 Baseline study Roma hosing in Chair

 •  10 mars 2017
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Analizë

 romi visa free policy

 •  01 mars 2017
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Dokument i politikës

 Romi video

 •  28 shkurt 2017
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Tjetër

 Drzavna pomos za povratnici Germanija

 •  17 janar 2017
 •  Ndërkombëtar
 •  Organ oficial
 •  Informacion

 Analiza na sudski slucai na Romi vrateni od granica

 •  01 dhjetor 2016
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Analizë