Dokumente: Të drejta themelore - E drejta njerëzore

 Partial Reforms and Incomplete Europeanisation

 •  13 tetor 2021
 •  Ndërkombëtar
 •  sektori joqeveritar
 •  Dokument i politikës

 izvestaj-od-sledenje-strategija-za-reforma-na-pravosuden-sektor-2020godina

 •  28 shtator 2021
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Резултати и недоследности во имплементацијата на Стратегијата за реформа во правосудниот сектор 2017-2022 година

 •  20 shtator 2021
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Mendim

 Si të përmirësojmë kulturën juridike në Maqedoni

 •  25 gusht 2021
 •  Natali Petrovska
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Tjetër

Të gjithë këta faktorë ndikojnë në mënyrën se si do të përpiloheshin vendimet gjyqësore, si dhe cilësia e tyre, e cila është thelbësore për ekzistimin e jurisprudencës që do të ofrojë ushtrimin dhe sigurimin e lirive dhe të drejtave themelore të qytetarëve, si dhe subjekteve të tjera në vend. Cilësia e drejtësisë është një përkushtim i vazhdueshëm dhe afatgjatë i organeve dhe mekanizmave ndërkombëtarë të parashikuara nga konventat, rezolutat dhe rekomandimet e miratuara nën patronazhin e tyre, me qëllim lehtësimin e aksesit në drejtësi, përmirësimin dhe thjeshtimin e procedurave, zvogëlimin e ngarkesës së gjykatave nga puna dhe rifokusimin mbi punën e gjyqtarëve për aktivitete të pastra gjyqësore.

Më shum

 Анализа на уредби со законска сила

 •  18 nëntor 2020
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Analizë

 Извештај во сенка 2020

 •  26 maj 2020
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Предизвиците за Ромите за време на кризата предизвикана од КОВИД-19

 •  22 maj 2020
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Dokument i politikës

 Dokument për politikat publike “Implementimi i Strategjisë për Reformë të Sektorit të Jurisprudencës në vitit 2017 – 2022”

 •  19 dhjetor 2019
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Dokument i politikës

Ky dokument i shkurtër për politikën publike bazohet në qëndrimet e prezantuara në dialogun për politika publike, i cili u mbajt më 11 dhjetor të vitit 2019 në hotel Arka në Shkup, në kuadër të Projektit “Parnteriteti Justitia: Rikthimi i besimit të qytetarëve”, të cilin e implementon Instituti për Politikë Evropiane dhe Asociacioni ZENIT, ndërsa financohet nga Bashkimi Evropian përmes Sektorit për financim qendror dhe lidhje të marrëveshjeve dhe i bashkë-financuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Projekti ka për qëllim të kontribuoj në rikthimin e besimit të qytetarëve në Sektorin maqedonas të jurisprudencës, përmes përfshirjes të konsiderueshme të shoqërisë civile në reformat thelbësore. Përfituesit e fundit të këtij Projekti janë institucionet nga fusha e jurisprudencës. Dialogu përbëhet nga dy sesione në të cilët morën pjesë rreth 60 përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë, Këshilli Gjyqësor, Këshilli i Prokurorëve Publik, gjyqtarë, prokurorë publik, ekspertë të

Më shum

 Shqyrtim krahasues për vitin 2018 dhe 2019 të notave të Komisionit Evropian për Kapitullin 23

 •  15 korrik 2019
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Informacion

Infograf që tregon dallimet në nota të Komisionit Evropian për Kapitullin 23 në shtetet e Ballkanit Perëndimor.

Më shum

 Moj trud, moi prava

 •  08 korrik 2019
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Tjetër
Dokumente kyçëse
 • Përfundime të Këshillit për procesin e zgjerimit dhe stabilizim dhe asocim – dhjetor në dhjetor
 • Gjyqësori i BE dhe dokumente për politika publike për të drejtat e fëmijës
 • Skrining raport i Komisionit Europian për Republikën e Kroacisë
Shiko të gjithë dokumentet