Dokumente: Të drejta themelore - E drejta njerëzore - Slobooda na izrazuvanje i pluralizam vo mediumi

 Годишен извештај за состојбата со човековите права во 2023 година

 •  11 qershor 2024
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Краток документ: Владеење на правото во поглед на пристапувањето во ЕУ – јануари - март 2024

 •  30 prill 2024
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Dokument i politikës

 Годишен извештај за ефикасноста на правната заштита на човековите права во Република Северна Македонија за 2023 година

 •  09 prill 2024
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Dokument tremujor: Sundimi i ligjit në pikëpamje të pranimit në BE – tetor-dhjetor 2023

 •  31 janar 2024
 •  Angela Delevska, Beba Zhagar, Juljana Karai, Cvetanka Aleksandroska
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Dokument i politikës

Ky dokument paraqet zhvillimet kryesore në lidhje me sundimin e ligjit në kontekst të anëtarësimit në BE në Maqedoninë e Veriut për periudhën tetor – dhjetor 2023. Ai përfshin monitorimin e themeleve të anëtarësimit në BE, duke përfshirë zhvillimet kryesore në funksionimin e institucioneve demokratike, reformën e administratës publike dhe kapitullin 23: Gjyqësori dhe të drejtat themelore.

Më shum

 Извештај за фундаментални права 2023

 •  26 janar 2024
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Vështrim vjetor mbi sundimin e ligjit në BE 2023

 •  29 dhjetor 2023
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

Puna e EPI-t fokusohet në nevojat dhe kufizimet e Maqedonisë së Veriut, vend ky që ka pritur fillimin e negociatave për anëtarësim për më shumë se një dekadë, e që ka përjetuar edhe rënie të mbështet

Më shum

 Out with the old, in with the new: Reform initiatives for functioning rule of law in the EU

 •  26 dhjetor 2023
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Legjislativa

 Извештај за повреди на човекови права од документирани случаи во "Коалиција Маргини" за периодот 01.02.2023- 30.08.2023

 •  15 shtator 2023
 •  Ndërkombëtar
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Годишен извештај за состојбата со човековите права во 2022 година

 •  04 shtator 2023
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Dokument tremujor: Sundimi i ligjit në pikëpamje të pranimit në BE – prill-qershor 2023

 •  24 korrik 2023
 •  Ardita Abazi, Imeri Angela, Delevska Beba, Zhagar Julijana Karai
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Dokument i politikës

Ky dokument paraqet zhvillimet kryesore në lidhje me sundimin e ligjit në kontekst të anëtarësimit në BE në Maqedoninë e Veriut për periudhën prill – qershor 2022. Ai përfshinMë shum

Dokumente kyçëse
 • Përfundime të Këshillit për procesin e zgjerimit dhe stabilizim dhe asocim – dhjetor në dhjetor
 • Skrining raport i Komisionit Europian për Republikën e Kroacisë
 • Prioritetet urgjente reformike për Republikën e Maqedonisë
Shiko të gjithë dokumentet