PËR PANOPTIKON QYTETAR - Baraspeshë më e mirë ndërmjet mbrojtjes së privatësisë dhe nevojës së ndjekjes së komunikimeve

 PËR PANOPTIKON QYTETAR - Baraspeshë më e mirë ndërmjet mbrojtjes së privatësisë dhe nevojës së ndjekjes së komunikimeve

  •  30 shtator 2017
  •  Nacional
  •  sektori joqeveritar
  •  Dokument i politikës