Двомесечен извештај на Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија, јули-август, 2013

Области

 Двомесечен извештај на Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија, јули-август, 2013

  •  05 септември 2013
  •  Хелсиншки комитет за човекови права во Македонија
  •  Национален
  •  Невладин сектор
  •  Извештај