Годишен извештај на Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија, 2012

Области

 Годишен извештај на Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија, 2012

  •  26 јуни 2013
  •  Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија
  •  Национален
  •  Невладин сектор
  •  Извештај

Според извештајот на Хелсиншкиот комитет, во 2012 година беа констатирани сериозни нарушувања на слободите и правата на граѓаните како и драстични повреди на принципот на владеење на правото и правната држава.

Повеќе