Извештај од работењето на дирекцијата за заштита на личните податоци за 2012 година

Области

 Извештај од работењето на дирекцијата за заштита на личните податоци за 2012 година

  •  01 март 2013
  •  Дирекција за заштита на личните податоци
  •  Национален
  •  Oфицијален орган
  •  Извештај