Месечен преглед за месец септември 2016 година од следењето на спроведувањето на Стратегијата за Југоисточна Европа 2020, димензијата Правда

Области

 Месечен преглед за месец септември 2016 година од следењето на спроведувањето на Стратегијата за Југоисточна Европа 2020, димензијата Правда

  •  10 октомври 2016
  •  Институт за европска политика (ЕПИ) - Скопје
  •  Национален
  •  Невладин сектор
  •  Извештај