Месечен преглед за месец октомври 2016 година од следењето на спроведувањето на Стратегијата за Југоисточна Европа 2020, димензијата Правда

Области

 Месечен преглед за месец октомври 2016 година од следењето на спроведувањето на Стратегијата за Југоисточна Европа 2020, димензијата Правда

  •  10 ноември 2016
  •  Институт за европска политика (ЕПИ) - Скопје
  •  Национален
  •  Невладин сектор
  •  Извештај