Известувањето на медиумите за лицата со попреченост

Области

 Известувањето на медиумите за лицата со попреченост

  •  18 март 2015
  •  Отворете ги прозорците
  •  Национален
  •  Невладин сектор
  •  Извештај

Извештај од мониторингот на медиумите во периодот од јули 2014 до јануари 2015 година.

Повеќе