Почетна студија за домувањето на Ромите во Општина Чаир

Области

 Почетна студија за домувањето на Ромите во Општина Чаир

  •  10 март 2017
  •  Здружение за хумано домување „Хабитат Македонија“
  •  Национален
  •  Невладин сектор
  •  Анализа