Програма за остварување на социјалната заштита за 2016 година

Области

 Програма за остварување на социјалната заштита за 2016 година

  •  08 јануари 2016
  •  Влада на Република Македонија
  •  Национален
  •  Oфицијален орган
  •  Стратегија / програма