Владеење на правото во контекст на пристапувањето кон ЕУ – јануари-март 2023 година

Области

 Владеење на правото во контекст на пристапувањето кон ЕУ – јануари-март 2023 година

  •  27 април 2023
  •  Ангела Делевска, Ангел Мојсовски, Беба Жагар, Наум Локоски
  •  Национален
  •  Невладин сектор
  •  Извештај

Овој краток документ дава преглед на клучните случувања поврзани со владеењето на правото во Северна Македонија во поглед на пристапувањето во ЕУ за периодот од јануари до март 2023 година. Тој вклучува следење на суштинските аспекти на пристапувањето во ЕУ, вклучувајќи ги и клучните случувања во областа на функционирањето на демократските институции, реформата на јавната администрација и Поглавјето 23: судството и темелните права.

Повеќе