Владеење на правото во контекст на пристапувањето кон ЕУ – април-јули 2023

Области

 Владеење на правото во контекст на пристапувањето кон ЕУ – април-јули 2023

  •  24 јули 2023
  •  Ардита Абази Имери, Ангела Делевска, Беба Жагар, Јулијана Караи
  •  Национален
  •  Невладин сектор
  •  Извештај

Овој краток документ дава преглед на клучните случувања поврзани со владеењето на правото во Северна Македонија во поглед на пристапувањето во ЕУ за периодот од април до јули 2023 година. Тој вклучува следење на суштинските аспекти на пристапувањето во ЕУ, вклучувајќи ги и клучните случувања во областа на функционирањето на демократските институции, реформата на јавната администрација и Поглавјето 23: судството и темелните права.

Повеќе