Годишен преглед на владеењето на правото во ЕУ 2023 година

Области

 Годишен преглед на владеењето на правото во ЕУ 2023 година

  •  29 декември 2023
  •  Национален
  •  Невладин сектор
  •  Извештај

Работата на ЕПИ е фокусирана на потребите и ограничувањата на Северна Македонија како земја-кандидат, која го чекаше почнувањето на пристапните преговори повеќе од една деценија, додека бележи пад на поддршката за членство во Европската унија и политичката нестабилност во последниве години. Во рамките на програмата за владеење на правото, ЕПИ внимателно го следи нивото на усогласеност со принципот на владеење на прав

Повеќе