Документи: Со таг Роми

Области

 Кратка анализа на ромските политики во Македонија

 •  13 октомври 2015
 •  Надир Реџепи
 •  Mеѓународен
 •  Aкадемски
 •  Анализа

 Извештај за напредокот на ромската инклузија за време на Декадата на Ромите

 •  13 октомври 2015
 •  Програма за развој на Обединетите нации - UNDP
 •  Mеѓународен
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

 Нови факти и бројки на барателите на азил од Западен Балкан - 2015

 •  06 април 2015
 •  European Stability Initiative
 •  Mеѓународен
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

 Домување на Ромите и социјална интеграција во Република Македонија

 •  12 ноември 2014
 •  Initiative for Social Change – InSoC – Skopje
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

 Месечен извештај на Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија, јуни, 2014

 •  08 јуни 2014
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

 Месечен извештај на Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија, март, 2013

 •  29 април 2013
 •  Хелсиншки комитет за човекови права во Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

 Двомесечен извештај на Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија, октомври-ноември, 2009

 •  10 декември 2009
 •  Хелсиншки комитет за човекови права во Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај
Клучни документи
 • Скрининг извештај на Европска комисија за Република Хрватска
 • Договор за Европската Унија
 • Договор за функционирањето на Европската Унија
Види ги сите документи