Dokumente: Gjyqësori - Profesionalizëm / aftësi / efikasitet

 Raporti mujor mbi ndjekjen e Kapitullit 23 – gjyqësori, lufta kundër korrupsionit dhe të drejtat themelore - korrik 2017

 •  14 gusht 2017
 •  Rrjeta 23
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Implementatio of international standards for fair trial in Macedonia

 •  21 korrik 2017
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Analizë

 Raporti mujor mbi ndjekjen e Kapitullit 23 – gjyqësori, lufta kundër korrupsionit dhe të drejtat themelore - qershor 2017

 •  10 korrik 2017
 •  Rrjeta 23
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Analysis on the implementation of Law on determining type and length of sentencing

 •  03 korrik 2017
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Analizë

 Raporti Priebe dy vjet më vonë: Qeveri e re dhe mundësi të reja për zgjidhjen e problemeve të vjetra

 •  20 qershor 2017
 •  Rrjeta 23
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Dokument i politikës

 Raporti mujor mbi ndjekjen e Kapitullit 23 – gjyqësori, lufta kundër korrupsionit dhe të drejtat themelore - maj 2017

 •  13 qershor 2017
 •  Rrjeta 23
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Status of Implementation of Urgent Reform Priorities - May 2017

 •  09 qershor 2017
 •  European Policy Institute
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Raporti mujor mbi ndjekjen e Kapitullit 23 – gjyqësori, lufta kundër korrupsionit dhe të drejtat themelore - prill 2017

 •  10 maj 2017
 •  Rrjeta 23
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Raporti mujor mbi ndjekjen e Kapitullit 23 – gjyqësori, lufta kundër korrupsionit dhe të drejtat themelore - mars 2017

 •  12 prill 2017
 •  Rrjeta 23
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Raporti mujor mbi ndjekjen e Kapitullit 23 – gjyqësori, lufta kundër korrupsionit dhe të drejtat themelore - shkurt 2017

 •  10 mars 2017
 •  Rrjeta 23
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport