Dokumente: Lufta kundër korrupsionit - Institucione dhe politikë

 Raporti mujor mbi ndjekjen e Kapitullit 23 – gjyqësori, lufta kundër korrupsionit dhe të drejtat themelore - dhjetor 2017

 •  26 janar 2018
 •  Rrjeta 23
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Raporti mujor mbi ndjekjen e Kapitullit 23 – gjyqësori, lufta kundër korrupsionit dhe të drejtat themelore - nëntor 2017

 •  07 dhjetor 2017
 •  Rrjeta 23
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Raporti mujor mbi ndjekjen e Kapitullit 23 – gjyqësori, lufta kundër korrupsionit dhe të drejtat themelore - tetor 2017

 •  17 nëntor 2017
 •  Rrjeta 23
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Raporti mujor mbi ndjekjen e Kapitullit 23 – gjyqësori, lufta kundër korrupsionit dhe të drejtat themelore - shtator 2017

 •  12 tetor 2017
 •  Rrjeta 23
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 PËR PANOPTIKON QYTETAR - Baraspeshë më e mirë ndërmjet mbrojtjes së privatësisë dhe nevojës së ndjekjes së komunikimeve

 •  30 shtator 2017
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Dokument i politikës

 Raporti mujor mbi ndjekjen e Kapitullit 23 – gjyqësori, lufta kundër korrupsionit dhe të drejtat themelore - gusht 2017

 •  15 shtator 2017
 •  Rrjeta 23
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Kush punëson, komuna apo partia

 •  06 shtator 2017
 •  Jovana Perovska, ZIP Institute
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Analizë

 Ndihma juridike pa pagesë – sfidat dhe zgjidhjet

 •  06 shtator 2017
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Analizë

Ligji për ndihmë juridike pa pagesë është përshtatur si pjesë e planit strategjik për reforma në sistemin e gjyqësorit, me qëllim harmonizimin e ligjeve dhe akteve të tjera juridike të shteteve të UE-së. LNJP u përpilua në dhjetor të vitit 2009, ndërsa filloi të zbatohet në korrik të vitit 2010. Në fillim të implemenitimit, numri i kërkesave për NJP ishte shumë i vogël sepse njerëzit ende nuk kishin informacion për mundësitë e shfrytëzimit të të drejtës për NJP, madje sipas anketës së realizuar nga organizata Multikultura edhe sot një numër i vogël qytetarësh ka informacion për këtë ligj dhe atë pjesa më e madhe janë njerëz që i takojnë sferës juridike. Si shkak kryesor i mosinformimit të qytetarëve për këtë ligj, është mungesa e promovimit të këtij ligji, për arsye të panjohura. Prandaj, është e nevojshme që të bëhet një promovim për ekzistencën e këtij ligji nga Ministria e Drejtësisë në ueb-faqet e ministrisë, me të gjitha detajet e përmbajtjes së këtij ligji, në formë të

Më shum

 Raporti mujor mbi ndjekjen e Kapitullit 23 – gjyqësori, lufta kundër korrupsionit dhe të drejtat themelore - korrik 2017

 •  14 gusht 2017
 •  Rrjeta 23
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Raporti mujor mbi ndjekjen e Kapitullit 23 – gjyqësori, lufta kundër korrupsionit dhe të drejtat themelore - qershor 2017

 •  10 korrik 2017
 •  Rrjeta 23
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport