Dokumente: Të drejta themelore - Mbrojtja e pakicës dhe e drejta kulturore

 brief maj

 •  20 qershor 2016
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Raporti në hije për Kapitullin 23

 •  16 qershor 2016
 •  Rrjeti 23
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 temelni prava

 •  25 maj 2016
 •  Ndërkombëtar
 •  Akademik
 •  Raport

 temelni prava

 •  25 maj 2016
 •  BE
 •  Organ oficial
 •  Raport

 temelni prava

 •  01 maj 2016
 •  Ndërkombëtar
 •  Akademik
 •  Analizë

 OSI romski aktivisti 2015

 •  17 prill 2016
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Dokument i politikës

 brief march

 •  15 prill 2016
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 godishen izv pravobranitel 2015

 •  28 mars 2016
 •  Nacional
 •  Organ oficial
 •  Raport

 brief feb

 •  16 mars 2016
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Jeta dhe numrat: Përfaqësimi I drejtë dhe adekuat dhe integrimi në vendin e punës

 •  09 mars 2016
 •  Instituti për politikë evropiane
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Analizë
Dokumente kyçëse
 • Përfundime të Këshillit për procesin e zgjerimit dhe stabilizim dhe asocim – dhjetor në dhjetor
 • Skrining raport i Komisionit Europian për Republikën e Kroacisë
 • Prioritetet urgjente reformike për Republikën e Maqedonisë
Shiko të gjithë dokumentet