Dokumente: Me tag Anti-diskriminim

 Broshura vodic za Romite vrateni od granica

 •  01 gusht 2016
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Tjetër

 Analiza besplatna pravna pomos azilanti 2016

 •  13 korrik 2016
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Analizë

 OSI romski aktivisti 2015

 •  17 prill 2016
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Dokument i politikës

 Vlada - programa za socijalna zastita 2016

 •  08 janar 2016
 •  Nacional
 •  Organ oficial
 •  Strategji / program

 zakoni i politiki za poprecenost

 •  29 dhjetor 2015
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Raport holistik për personat me pengesa në Republikën e Maqedonisë

 •  17 dhjetor 2015
 •  Open the Windows
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 licni iskustva lica so poprecenost

 •  12 nëntor 2015
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Strategjia për intenzivimin e inkluzionit social të romëve në sistemin e mbrojtjes sociale në Republikën e Maqedonisë për 2012-2014

 •  13 tetor 2015
 •  Ministrija e punës dhe politikës sociale
 •  Nacional
 •  Organ oficial
 •  Strategji / program

 Analizë e shkurtër e politikave të romëve në Maqedoni

 •  13 tetor 2015
 •  Nadir Rexhepi
 •  Ndërkombëtar
 •  Akademik
 •  Analizë

 Raporti për progresin e inkluzionit të romëve gjatë Dekadës të Romëve

 •  13 tetor 2015
 •  Programi për zhvillim i Kombeve të bashkuara - UNDP
 •  Ndërkombëtar
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport
Dokumente kyçëse
 • Skrining raport i Komisionit Europian për Republikën e Kroacisë
 • Marëveshtje për Bashkimin Europian
 • Marëveshtje për funksionimin e Bashkimit Europian
Shiko të gjithë dokumentet