Dokumente: Me tag Mungon përkthim i tagut

 Извештај во сенка 2020

  •  26 maj 2020
  •  Nacional
  •  sektori joqeveritar
  •  Raport
Dokumente kyçëse
  • Përfundime të Këshillit për procesin e zgjerimit dhe stabilizim dhe asocim – dhjetor në dhjetor
  • Skrining raport i Komisionit Europian për Republikën e Kroacisë
  • Prioritetet urgjente reformike për Republikën e Maqedonisë
Shiko të gjithë dokumentet