Категории

Граѓанските организации бараат итно донесување на Предлог-законот за спречување и заштита од дискриминација

Сто здруженија, сојузи, фондации и мрежи на граѓански организации побараа Собранието веднаш да свика седница на матичното тело за Предлог-законот за спречување и заштита од дискриминација, Комисијата за труд и социјална политика и да ја заврши законодавната постапка пред претседателските избори.

Прочитај повеќе

Работилница за вклучување на ГО во преговорите со ЕУ

Од 16 до 18 декември 2018 година, во хотелот Радика во Маврово се одржа работилница за вклучување на граѓанските организации во пристапните преговори со ЕУ. Работилницата беше фокусирана на Поглајвето 23 и на неа учествуваа членките на Мрежа 23.

Прочитај повеќе

Коментар на Мрежа 23 на предлог-моделот за вклучување на ГО во преговорите со ЕУ

Мрежа 23 достави коментари на предлог-моделот за вклучување на граѓанските организации во пристапните преговори за членство во ЕУ.

Прочитај повеќе

Започнато е спроведувањето на проектот Мрежа 23 - вмрежување за влијание (NETWIT 23)

Институтот за европска политика – Скопје (ЕПИ) започна со спроведување на проектот Мрежа 23 – Вмрежување за влијание (NETWIT 23) на 15 мај 2018 година.

Прочитај повеќе

Збирка резимеа од истражувања на грантистите од проектот Мрежа 23+

Во рамките на проектот Мрежа 23+ беа финансирани 9 граѓански организации, кои спроведоа истражувања на политики во Поглавје 23: правосудство, темелни права и борба против корупција.

Прочитај повеќе