Категории

Соопштение на Мрежа 23 за реформите во следењето на комуникациите

Како мрежа на граѓански организации кои се посветени на зачувување и промоција на демократските вредности, владеењето на правото и заштита на човековите права, „Мрежа 23“ изразува загриженост во врска со начинот на кој се спроведува реформата на системот за следење на комуникациите.

Прочитај повеќе

Нацрт-извештајот во сенка за Поглавје 23 презентиран пред експерти

Институтот за европска политика - Скопје и Хелсиншкиот комитет за човекови права во Република Македонија одржаа експертска работилница на која беше презентиран нацрт-Извештајот во сенка за Поглавјето 23.

Прочитај повеќе

Мрежа 23: 54% од администрацијата смета дека состојбата во правосудството е лоша

Резултатите покажуваат дека 54% од испитаниците во државната администрација сметаат дека состојбата во правосудството во Македонија е лоша, додека само 11% ја оценуваат како добра.

Прочитај повеќе

Мрежа 23: да се овозможи целосна имплементација на Законот за заштита на укажувачи

Предложените измени на законот се во насока на подобрување на националната законска рамка, но потребни се значителни правни, институционални и практични подготовки за спроведување на законот како и подигнување на јавната свест за законската рамка.

Прочитај повеќе

Работилница за нелегално стекната имотна корист

Мрежа 23 одржа експертска работилница за справувањето со нелегално стекнатата имотна корист. На работилницата дискутираа учесници од СЈО, Министерството за внатрешни работи, судии и граѓански организации кои работат во областа.

Прочитај повеќе