Документи: Темелни права - Мерки за борба против расизам и ксенофобија

Области

 Месечен преглед за Поглавјето 23 - Правосудство и темелни права за месец јули 2017 годинa

 •  14 август 2017
 •  Мрежа 23
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

 Мониторинг бриф за Поглавјето 23 - Правосудство и темелни права за месец август 2016 годинa

 •  15 септември 2016
 •  Мрежа 23
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

 Мониторинг бриф за Поглавјето 23 - Правосудство и темелни права за месец јули 2016 годинa

 •  29 август 2016
 •  Мрежа 23
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

 Анализа: Достапноста и пристапот до бесплатна правна помош за лицата баратели на азил во Република Македонија

 •  13 јули 2016
 •  Македонско здружение на млади правници
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

 Извештај во сенка за Поглавјето 23

 •  16 јуни 2016
 •  Мрежа 23
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

 Извештај на Европската комисија против расизам и нетолеранција за Република Македонија

 •  07 јуни 2016
 •  Европска комисија против расизам и нетолеранција
 •  Mеѓународен
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

 Годишен извештај на Народниот Правобранител за степенот на обезбедувањето почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и права во 2015 година

 •  28 март 2016
 •  народен Правобранител на Р.М.
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

 Нови факти и бројки на барателите на азил од Западен Балкан - 2015

 •  06 април 2015
 •  European Stability Initiative
 •  Mеѓународен
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

 Рамковна директива за еднаков третман во вработувањето и занимањето

 •  27 ноември 2000
 •  ЕУ
 •  Oфицијален орган
 •  Законодавство

Легислатива за борба со дискриминацијата и спроведување на принципот на еднаков третман во вработувањето и занимањето на основите религија или уверување, возраст, попреченост и сексуална ориентација.

Повеќе
Клучни документи
 • Извештаи на Европската Комисија за напредокот на Република Македонија
 • Скрининг извештај на Европска комисија за Република Хрватска
 • Договор за Европската Унија
Види ги сите документи