Документи: Темелни права - Човекови права - Забрана на ропство, слугување и присилна и задолжителна работа

Области

 Анализа на кривично-правната заштита за кривичните дела против слободите и правата на човекот

 •  13 јануари 2017
 •  Хелсиншки комитет
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Целта на оваа анализа е да даде информација за тоа колку граѓаните ја користат можноста да пријават кривични дела против нивните права и слободи, вклучително и избирачките права, колку јавното обвинителство гони за овие кривични дела по службена должност и како постапувале судовите во постапките поведени за овие кривични дела во последните пет години. Потребата од изработка на ваква анализа произлегува од предизвиците со кои се соочува Република Македонија на полето на заштита на човековите права, а особено во врска со случувањата поврзани со разоткривање на изборни измами што се случувале во повеќе изборни процеси. Информациите во врска со изборните процеси што произлегоа од незаконско прислушкуваните аудиоматеријали и нерегуларностите од избирачкиот список, укажуваат на голем број извршени кривични дека против изборите и гласањето од страна на највисоките функционери од власта.

Повеќе

 Годишен извештај на Народниот Правобранител за степенот на обезбедувањето почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и права во 2015 година

 •  28 март 2016
 •  народен Правобранител на Р.М.
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

 Збирка на документи за јавна политика од Поглавјето 23 - Правосудство и темелни права

 •  10 јули 2015
 •  Мрежа 23
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Документ на политика

 Информација - за состојбата на децата на улица

 •  28 февруари 2015
 •  Народен Правобранител
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Информација

 Годишен извештај на Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија, 2013

 •  28 мај 2014
 •  Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

 Истражување на опсегот на родово-базираното насилство врз жените и девојките на јавните места во Скопје

 •  30 ноември 2012
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

 Извештај од спроведеното истражување за појавите на сексуална злоупотреба и сексуална експлоатација на децата

 •  20 септември 2012
 •  Народен правобранител
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

 Мониторинг на судски предмети од областа на трговијата со луѓе и илегалната миграција во Македонија 2010 година

 •  31 август 2011
 •  Коалиција „Сите за правично судење“
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

 Информација за појавата на трговија со деца во Република Македонија

 •  26 октомври 2010
 •  Народен правобранител
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Информација

 Трговија со луѓе и илегална миграција во Македонија 2009 година

 •  31 март 2010
 •  Коалиција „Сите за правично судење“
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај
Клучни документи
 • Извештаи на Европската Комисија за напредокот на Република Македонија
 • Скрининг извештај на Европска комисија за Република Хрватска
 • Договор за Европската Унија
Види ги сите документи