Документи: Темелни права - Човекови права - Право на склучување брак и право на основање семејство

Области

 Месечен преглед за Поглавјето 23 - Правосудство и темелни права за месец јули 2017 годинa

 •  14 август 2017
 •  Мрежа 23
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

 Програма за остварување на социјалната заштита за 2016 година

 •  08 јануари 2016
 •  Влада на Република Македонија
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Стратегија / програма

 Мониторинг на лични искуства на лицата со попреченост во Република Македонија

 •  12 ноември 2015
 •  Отворете ги прозорците
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

 Годишен извештај за степенот на обезбедувањето, почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и права 2014

 •  30 март 2015
 •  Народен Правобранител
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

 Известувањето на медиумите за лицата со попреченост

 •  18 март 2015
 •  Отворете ги прозорците
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Извештај од мониторингот на медиумите во периодот од јули 2014 до јануари 2015 година.

Повеќе

 Годишен извештај за степенот на обезбедувањето, почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и права 2013

 •  30 март 2014
 •  Народен правобранител
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

 Мислење за седумте измени на Уставот на Република Македонија кои особено се однесуваат на Судскиот совет, надлежноста на Уставниот суд и Меѓународната финансиска зона

 •  13 октомври 2013
 •  Венецијанска комисија
 •  Mеѓународен
 •  Oфицијален орган
 •  Друго

 Месечен извештај на Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија, јануари, 2011

 •  10 февруари 2011
 •  Хелсиншки комитет за човекови права во Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

 Национална студија - Жените во македонската економија

 •  30 декември 2010
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

 Резултати од истражувањето на перцепциите на жените за родовата еднаквост во општина шуто оризари

 •  28 ноември 2010
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа
Клучни документи
 • Извештаи на Европската Комисија за напредокот на Република Македонија
 • Скрининг извештај на Европска комисија за Република Хрватска
 • Договор за Европската Унија
Види ги сите документи