Сите информации

Дискусија за квалитет, ефикасност и компетентност на судиите и судовите

Институтот за европска политика - Скопје организираше дискусија за квалитетот, ефикасноста и компетентноста на судиите и судовите на 22 декември 2016, во хотелот „Холидеј Ин“. Низ дискусијата беше потенцирано дека главната пречка во постигнување компетентност и квалитет на судиите и судовите претставува политичкото влијание во судството.

Прочитај повеќе

Дискусија за алтернативно решавање на спорови

Институтот за европска политика - Скопје организираше дискусија за јавна политика за алтернативно решавање на спорови на 2 декември 2016, во хотелот „Холидеј Ин“. Настанот беше организиран како дел од проектот „Следење на владеењето за раст во областа на правдата (JuDGMeNT)“, кој ги следи реформите во областа на правдата според Стратегијата ЈИЕ2020

Прочитај повеќе

Дискусија за јавни политики за прекугранична судска соработка од Стратегијата за ЈИЕ2020

Дискусија за јавните политики за прекуграничната соработка во областа на правдата од Стратегијата за ЈИЕ2020.

Прочитај повеќе

Иницијална конференција - Следење на владеење за раст (JuDGMeNT)

На 15 септември 2016 година (четврток), се одржа иницијалната конференција на проектот “Следење на владеењето за раст во областа на правдата од Стратегијата за ЈИЕ 2020(JuDGMeNT)“. Целта на оваа конференција беше презентирање на проектот на јавноста и отворање првична дискусија за состојбите опфатени со Стратегијата за ЈИЕ 2020.

Прочитај повеќе

Следење на владеењето за раст во областа на правдата од Стратегијата за ЈИЕ 2020 (JuDGMeNT)

ЕПИ на 10 јули 2016 година започна да го спроведува проектот „Следење на владеењето за раст во областа на правдата од Стратегијата за ЈИЕ 2020 (JuDGMeNT)“.

Прочитај повеќе