Преговарачка структура за Поглавје 23

Преговарачка структура за Поглавје 23

Координативно тело

Работен комитет

Државна делегација

Секретаријат за преговори

Преговарачка група

Работна група за поглавје 23

Собрание

Невладин сектор