Dokumente kyçëse: E drejta e qytetarëve të BE-së - E drejta e votës dhe kandidimi në zgjedhjet e parlamentit Europian

Marëveshtje për Bashkimin Europian

  •  BE
  •  Organ oficial
  •  Legjislativa

Marëveshtje për vendosje të parimeve themelore për integrim europian dhe ndërtim të Unionit Europian. Kjo marëveshtje e mer parasysh trashëgiminë kulturore, religjioze dhe humanitare dhe i krijon vlerat univerzale.

Rishikim i dokumentit

Marëveshtje për funksionimin e Bashkimit Europian

  •  BE
  •  Organ oficial
  •  Legjislativa

Marëveshtja për funksionimin e Bashkimit Europian është dokument i cili hyn në mënyrë më detaje në imtësirat përreth rolit, politikave dhe funksionimit të BE dhe është e ndarë në shtatë pjesë Marëveshtja për funksionimin e Bashkimit Europian është marëveshtje themelore funksionale (fillimisht e nënshkruar në Romë në vitin 1958, si dhe Marëveshtja për themelimin e Bashkësisë ekonomike Europiane)

Rishikim i dokumentit

Skrining raport i Komisionit Europian për Republikën e Kroacisë

  •  Komisioni Europian
  •  BE
  •  Organ oficial
  •  Raport

Dokumenti paraqet skrinint oficial (raport analitik) për situatën në Republikën e Kroacisë për Kapitullin 23 - Gjyqësori dhe të drejtat themelore. Skriningu është i shpallur në Qershor vitin 2007.

Rishikim i dokumentit