Marëveshtje për Bashkimin Europian

Marëveshtje për Bashkimin Europian

  •  BE
  •  Organ oficial
  •  Legjislativa

Marëveshtje për vendosje të parimeve themelore për integrim europian dhe ndërtim të Unionit Europian. Kjo marëveshtje e mer parasysh trashëgiminë kulturore, religjioze dhe humanitare dhe i krijon vlerat univerzale.

Rishikim i dokumentit