Dokumente: Gjyqësori - Profesionalizëm / aftësi / efikasitet

 Pasqyrat për muajin tetot të vitit 2016 nga monitorimi i zbatimit të Strategjisë për Evropën Juglindore 2020, dimensioni Drejtësi

 •  10 nëntor 2016
 •  Instituti për Politikë Evropiane
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 brief okt mreza

 •  10 nëntor 2016
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 progress_report_mkd16

 •  09 nëntor 2016
 •  BE
 •  Organ oficial
 •  Raport

 brief septemvri

 •  15 tetor 2016
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Pasqyrat për muajin gusht të vitit 2016 nga monitorimi i zbatimit të Strategjisë për Evropën Juglindore 2020, dimensioni Drejtësi

 •  10 tetor 2016
 •  Instituti për Politikë Evropiane
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Pasqyrat për muajin shtator të vitit 2016 nga monitorimi i zbatimit të Strategjisë për Evropën Juglindore 2020, dimensioni Drejtësi

 •  10 tetor 2016
 •  Instituti për Politikë Evropiane
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 brief avgust

 •  15 shtator 2016
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 brief june

 •  29 korrik 2016
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 Propozim për Reforma Urgjente Demokratike

 •  08 korrik 2016
 •  Grupi i shoqatave qytetare dhe i ekspertëve
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Tjetër

 brief maj

 •  20 qershor 2016
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport