Dokumente: Të drejta themelore - E drejta njerëzore - Ndalesë për veprim jo human, poshtërim dhe dënim

 strategija_pravda

 •  09 dhjetor 2015
 •  BE
 •  Organ oficial
 •  Strategji / program

 Plani Strategjik i Rrjetit 23 për periudhën kohore 2015-2020 edhe Kodeksi I Mirësjellje

 •  10 korrik 2015
 •  Rrjeti 23
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Strategji / program

 Analiza e lëmive të Kapitullit 23 "Gjyqësori dhe të drejtat themelore në Republikën e Maqedonisë"

 •  10 korrik 2015
 •  Rrjeti 23
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Analizë

 Broshurë "Kapitulli 23: Gjyqësori dhe të drejtat themelore - Përse është çelës i aderimit drejt BE-së?"

 •  10 korrik 2015
 •  Rrjeti 23
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Tjetër

 Përmbledhja e studimeve të grantistëve Rrjeti 23

 •  10 korrik 2015
 •  Rrjeti 23
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Dokument i politikës

 zbirka

 •  10 korrik 2015
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Dokument i politikës

 zapisnik

 •  10 korrik 2015
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Raport

 rezime konferencija

 •  10 korrik 2015
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Tjetër

 Sistem i masave alternative me qasje të veçantë në gjendjen e implementacionit të Komunës të Prilepit

 •  01 qershor 2015
 •  Shoqata Qendra për strategji dhe zhvillim PAKTIS - Prilep
 •  Nacional
 •  sektori joqeveritar
 •  Dokument i politikës

 Raporti vjetor për shkallën e sigurimit, respektit, përparimit dhe mbrojtjes e të drejtave dhe lirive të njeriut 2014

 •  30 mars 2015
 •  Avokati i popullit
 •  Nacional
 •  Organ oficial
 •  Raport
Dokumente kyçëse
 • Skrining raport i Komisionit Europian për Republikën e Kroacisë
 • Marëveshtje për Bashkimin Europian
 • Marëveshtje për funksionimin e Bashkimit Europian
Shiko të gjithë dokumentet